Вопросы к зачету по архитектурно-строительному черчению (укр.)

Подпишись на RSS и получай новости на e-mail автоматически.

Залікові питання
факультет ПЦБ

тема: Архітектурно-будівельне креслення

1. Скільки видів будівельного креслення ви знаєте?
-інженерно-будівельне креслення
-архітектурно-будівельне креслення

2 . У скільки стадій проектують будівництво?
_ Розробка проектного завдання
_ Розробка робочих кресленнь

3. Що входить до складу проектного завдання?
_ Розробка планів
_ Розробка фасадів
_Розробка розрізів будівлі
_ Розробка генерального плану
_ Без деталізації конструкції та розрахунку вартості будівлі

4. Що входить в робоче креслення?
_ креслення планів
_ креслення фундаментів
_ креслення перерізів фундаментів
_ креслення планів перекриття
_ Креслення монтажних схем
_ Креслення планів поверхів
_ Креслення деталей конструкцій та вузлів

5. Що означає ЄМС?
_ Єдина модульна система, яка сприяє типизаціі стандартизації у виробництві будівельних деталей і у самому будівництві

6. При плануванні конструктивних елементів, який кратний модуль використовують?
_ Малоповерхові житлові будинки 300-3М
_ Висотні будинки 100мм
_ ще модулі бувають 600-6М, 1200-12М, 1500, 3000 і 6000

7. В якому масштабі виконують генеральні плани
_ 1:2000
_1:1000

8. В якому масштабі виконують плани поверхів, фасади і плани фундаментів?
- 1:100
- 1:200

9. В якому масштабі виконують розрізи?
-1:100
-1:50

10. В якому масштабі виконують деталі конструкції?
- 1:5
-1:10
-1:20

11. Яка товщина контурної лініі фасаду і плану?
- 0.6мм — 0.8мм

12. Яка товщина лініі вікон на фасаді і плані
- 0.2мм-0.3мм

13. Які розміри показують на генеральних планах?
- в метрах

14. Побудувати димоходи в плані в розрізі стіни
- 270*140
- 140*270
- 140*140
- 50

15. Побудувати умовне позначення ванни, умивальника та інші

16. Що є планом будівлі?
-Планом поверху називають його переріз горизонтальною площиною, яка проходить по віконних і дверних прорізах. За планом можна уявити розміри й форму будівлі, внутрішнє розміщення кімнат і колон, віконних і дверних прорізів, товщину стін і перегородок, розміщення балконів, сходів, санітарно- побутового устаткування та ін.

17. Що є розрізом будинку?
-Розрізи будівель. За допомогою розрізів виявляють внутрішня конструкції будівлі: висоту поверхів, глибину закладання фундаментів, будову перекриттів, сходів, даху, висоту дверних та віконних прорізів. Залежно від напряму січної площини розрізи поділяють на поперечні і повздовжні. Січна площина повинна проходити по осях дверних і віконних прорізів і по найскладніших у конструктивному відношенні частинах будівлі (сходових клітках, шахтних підйомниках тощо).

18. Що є фасадом будинку?
-Фасади. Креслення фасаду дає уявлення про зовнішній вигляд будівлі. За цим кресленням можна уявити розміщення й форму окремих архітектурних елементів будівлі: вікон, дверей, балконів, колон тощо. На фасадах великоблокових і панельних будівель показують розміщення блоків і панелей з позначенням марок окремих елементів. Таке креслення називається монтажними. Вигляд будівлі спереду називається головним фасадом.

19. Що показує стрілка на сходовій клітці
-напрям маршу вгору

20. Що є фундамент?
—це підземний елемент, частина будинку, яка передає навантаження на глибинні шари грунту, основу будівлі. Площина, що обмежує фундамент знизу. Називається підошвою, а верхня площини-обрізом

21. Яка функція у стін та перегородок?
— Захист від опадів та температурних коливань, вони беруть на себе навантаження від усіх конструкцій будівлі.

22. Які стіни відокремлюють приміщення одне від одного?
—перегородки

23. У чому різниця зовнішні несучі стіни та зовнішні самонесучі та капітальні
—Несучі стіни — несуть крім своєї ваги ще й вагу від перекриття
—Самонесучі — несуть тільки свою вагу
—Капитальні — це несучі

24. Що називається цоколем
— нижня потовщена частина зовнішньої стіни

25. Що називається карнизом
— вирхній вивершуючий виступ зовнішньоі стіни

26. Із чого виготовляють стіни
—Цегла
—Бетонні блоки
— Дерево

27. Що називается присхідцем?
Горизонтальна площина кожного східця називається проступом, а вертикальна її частина – присхідцем. Розмір присхідця – 150…180мм, проступу -270…320 мм.

28. Що називается косоуром?
Балка , на яку укладають східці, називається косоуром. Уклон марша вибирають залежно від призначення сходів таким -1:2; 1:1,75; 1:1,5. У сучасному будівництві сходи виконують із збірних залізобетонних елементів.

29. Вякий послідовності виконують план поверху?
—Виконують план поверху в такій послідовності. Спочатку наносять розбивочні (маркірувальні) осі капітальних стін і колон. Зліва і знизу осі закінчують дужками діаметром 7-9мм, в яких проставляють позначення (марки) осей. Повздовжні осі, починаючи знизу, позначають великими буквами російського алфавіту, а поперечні, починаючи зліва,- арабськими цифрами. Виконавши сітку осей тонкими лініями креслять зовнішні і внутрішні стіни, перегородки, колони і умовними знаками показують розміщення вікон, дверей, санітарно- побутового устаткування, димоходів, вентиляційних каналів та ін. Стіни , що попали в переріз, не заштриховують.

30. Які розміри проставляють на кресленні?
—На кресленнях розрізів проставляють такі розміри : а) відстані між розбивочними осями; б) висоту приміщень; в) товщину стін, перегородок; г) висоту віконних і дверних прорізів; д) відмітки в метрах характерних рівнів : підлоги кожного поверху , сходових площадок, підошви фундаменту, гребеня даху та ін.

Затвитить пост!